Zo werken wij

Ons streven is om binnen een termijn van 14 dagen uw geld te innen. Dit heet de minnelijke fase. We benaderen de debiteur via telefoon, mail of sms en sommeren hem tot betaling op dwingende doch respectvolle wijze.

We berekenen hiervoor een fixed fee. Voor particulieren bedraagt deze € 95,00 exclusief BTW, voor bedrijven € 150,00 exclusief BTW.

U krijgt:

Aanleg dossier, inclusief WIK-brief indien nodig

Drie sommaties

Bestuderen dossier

Regeling tot stand brengen

Beoordeling verhaalsmogelijkheden

Tussentijds bespreken van de stand van zaken

Juridisch advies

Indien u meerdere dossiers tegelijk wilt aanleveren, kunt u een offerte bij ons aanvragen.

Betaalt de debiteur niet binnen 14 dagen, dan kunnen we voor u een gerechtelijke procedure opstarten.

Voor meer informatie over het verloop van de incassoprocedure klik hier.