Aanstaande echtgenoten mogen recht op alimentatie niet uitsluiten voor het huwelijk

Aanstaande echtgenoten mogen recht op alimentatie niet uitsluiten voor huwelijk

Aanstaande echtgenoten mogen recht op alimentatie niet uitsluiten voor het huwelijk

Sluiten aanstaande echtgenoten voor het huwelijk het recht op partneralimentatie uit in een overeenkomst? Dan is deze overeenkomst nietig. Dit heeft de Hoge Raad nogmaals geoordeeld. Hiermee wijkt de Hoge Raad af van het eerdere advies van de AG in deze zaak.

De Hoge Raad vindt dat het aan de wetgever is om te bepalen of het wenselijk is om het mogelijk te maken voor aanstaande echtgenoten om voor het huwelijk partneralimentatie te uitsluiten. Bovendien heeft de wetgever kortgeleden nog laten blijken geen nihilbedingen bij voorhuwelijkse voorwaarden mogelijk te willen maken door bepalingen te schrappen in een initiatiefwetsvoorstel die daarover gingen.

Lees hier ons vorige artikel: ‘Rechters gaan partneralimentatie vanaf 2023 anders berekenen’. 

Andere actualiteiten uit het personen- en familierecht zijn:

Tweede Kamer wil dat kinderalimentatie preferente schuld wordt

Heeft een alimentatieplichtige ouder veel schulden? Dan blijft er weinig geld over voor de betaling van de achterstallige kinderalimentatie. Kinderalimentatie is nu nog een concurrente schuld. De Tweede Kamer wil de kinderalimentatie preferent maken. Daardoor ontvangt de alimentatiegerechtigde ouder eerder dan nu kinderalimentatie. Dit staat in het wetsvoorstel Preferentie kinderalimentatie.

Niet-wijzigingsbeding partneralimentatie in een gemeenschappelijk verzoekschrift is geldig

Voor een niet-wijzigingsbeding van de partneralimentatie geldt een schriftelijkheidsvereiste. Hieraan is voldaan als het is opgenomen in het gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding en de echtscheidingsadvocaat dit namens de partijen ondertekent. Dit heeft de Hoge Raad geoordeeld.

Zwaarwichtig belang nodig voor schrappen tweede voornaam kind

Is het voor een kind een probleem dat hij steeds met een bepaalde voornaam wordt geconfronteerd? Dan kan een voornaam worden geschrapt. In deze zaak wordt het kind boos van zijn tweede voornaam en hij wordt door die naam belemmerd in zijn ontwikkeling. Daarom is er een zwaarwichtig belang om de tweede voornaam te schrappen. Dit heeft de rechtbank Noord-Holland geoordeeld.

GI krijgt voogdij over minderjarige bij conflict over welk familielid voogd moet worden

Overlijdt een moeder en laat zij een kind achter? En had de vader geen ouderlijk gezag? Dan kan de rechtbank een voogd benoemen. Zijn er conflicten binnen de familie over welk familielid het beste voogd kan worden? Dan is het in het belang van het kind dat de GI met de voogdij wordt belast. Dit heeft de rechtbank Rotterdam geoordeeld.

Duomoeders oefenen na adoptie beiden gezag uit over kind

Wijst de rechtbank een adoptieverzoek door een duomoeder toe? Dan hoeft deze duomoeder niet alsnog te vragen om het gezag over het geadopteerde kind te mogen uitoefenen. De duomoeder heeft van rechtswege gezag. Dit heeft de rechtbank Noord-Holland geoordeeld.

Rechter kan vervangende toestemming geven voor medische behandeling kind

Moet een kind een spoedeisende medische behandeling ondergaan? En weigert de gezaghebbende ouder toestemming te geven hiervoor? Dan kan de rechtbank vervangende toestemming verlenen. Dit heeft de rechtbank Limburg geoordeeld.

Bron~: mr-online.nl Afbeelding:Image by yanalya on Freepik