Alimentatieafspraken bij voorhuwelijkse huwelijkse voorwaarden?

Alimentatieafspraken bij voorhuwelijkse- huwelijkse voorwaarden?

Alimentatieafspraken bij voorhuwelijkse- huwelijkse voorwaarden?

Alimentatieafspraken bij voorhuwelijkse- huwelijkse voorwaarden? Op de site van Hogeraad.nl valt het volgende te lezen: Kunnen aanstaande echtgenoten het recht op partneralimentatie in geval van echtscheiding voorafgaand aan het huwelijk bij huwelijkse voorwaarden uitsluiten? Volgens advocaat-generaal (AG) Lückers moet die vraag bevestigend worden beantwoord.

Achtergrond alimentatieafspraken bij voorhuwelijkse- huwelijkse voorwaarden

Het komt geregeld voor dat aanstaande echtgenoten – veelal bij huwelijkse voorwaarden – voorafgaand aan het huwelijk overeen wensen te komen dat zij over en weer afzien van het recht op partneralimentatie als hun huwelijk mocht eindigen in een echtscheiding. Om aan die wens tegemoet te komen nemen notarissen een afspraak met die inhoud (een zogenoemd nihilbeding) soms in huwelijkse voorwaarden op, vaak met de aantekening dat partijen zich ervan bewust zijn dat een dergelijk beding mogelijk rechtskracht mist.

De wet zegt dat echtgenoten vóór of na de beschikking tot echtscheiding bij overeenkomst kunnen bepalen of, en zo ja tot welk bedrag, na de echtscheiding de één tegenover de ander tot een uitkering tot levensonderhoud zal zijn gehouden. Overeenkomsten waarbij van het volgens de wet verschuldigde levensonderhoud wordt afgezien, zijn nietig.

In de wettekst en de parlementaire geschiedenis zijn zowel aanknopingspunten te vinden voor de opvatting dat een nihilbeding in een voorhuwelijkse alimentatieovereenkomst geldig is, als voor de opvatting dat dit beding nietig is. De Hoge Raad heeft in 1980 en 1996 hierover uitspraak gedaan. De afgelopen jaren hebben rechtbanken en hoven een aantal keer geoordeeld over de geldigheid van nihilbedingen in voorhuwelijkse huwelijkse voorwaarden. De lijn in die feitenrechtspraak is dat, gelet op de wet, voorhuwelijkse nihilbedingen nietig zijn maar dat het beroep op de nietigheid van het beding onder bijzondere omstandigheden in strijd kan zijn met de redelijkheid en billijkheid. In de literatuur bestaat discussie over dit onderwerp.

In het belang van de rechtsontwikkeling en de rechtseenheid heeft de AG bij de Hoge Raad naar aanleiding van een dergelijke beslissing van het Hof Den Haag een vordering tot cassatie in het belang der wet* ingesteld.

*Cassatie die wordt ingesteld door het Openbaar Ministerie, wanneer het een uitspraak van de Hoge Raad wil hebben in een specifieke situatie. Hierbij gaat het vaak om de uitleg van een (ongeschreven) rechtsregel of een wetsartikel. Het belang van de cassatierechtspraak is niet alleen te vinden in de controle op de juiste toepassing van het recht in een zaak, maar ook in de vorming van nieuw recht. Wordt in een bepaalde zaak geen cassatieberoep ingesteld of is cassatie niet mogelijk, dan kan de Hoge Raad niet zelf oordelen over in die zaak door rechtbank of gerechtshof beoordeelde rechtsvragen.

Lees hier meer over bovenstaand artikel.

Uitspraak Hoge Raad

De uitspraak van de Hoge Raad is voorlopig bepaald op 25 november 2022.

Echtscheidingsconvenant

Maar wat te doen wanneer u wel in het bezit bent van een echtscheidingsconvenant maar uw ex- partner deze niet nakomt? Wij kunnen u dan tegen een lager tarief bemiddelen dan een advocaat. Het is ook mogelijk om tegen een vastgesteld tarief uw opdracht aan te nemen. Indien uw ex-partner tijdens dit traject niet meewerkt en-dus-in-gebreken-blijft, dan zullen wij de gang naar de gerechtsdeurwaarder maken om tot betekenen over te gaan en daarna eventueel over te gaan tot beslaglegging. Een scheiding is doorgaans al erg genoeg en het niet nakomen van afspraken leidt vaak tot onnodig veel frustraties. Het eindeloos proberen en niet tot een oplossing komen is tijdrovend en kost heel veel energie. Blijf niet onnodig tobben maar schakel ons in! Wij begeleiden u van A t/m Z tijdens dit traject zodat u zich bezig kunt houden met de toekomst zonder achterom te hoeven te kijken.

Gebruikte bronnen: Hogeraad.nl; CBR; Afbeelding: Divorce photo created by freepik – www.freepik.com