Assertief versus agressief incasseren

Assertief versus agressief incasseren

Assertief versus agressief incasseren 

Assertief versus agressief incasseren? Incassobureaus kunnen soms een radicaal en soms zelfs ronduit agressieve werkwijze hanteren. Ze maken misbruik van de situatie en van hun ‘macht’. Wij betreuren deze werkwijze enorm en vinden het jammer dat hierdoor alle incassobureaus in een kwaad daglicht worden gesteld. Exacto incasso is wars van agressie en zal altijd op een respectvolle manier met de debiteur omgaan. Natuurlijk is pressie en assertiviteit nodig om een debiteur te overtuigen om tot betaling over te gaan. Dat zijn middelen die wij veelvuldig inzetten. De kracht van ons bureau is assertiviteit i.c.m. een respectvolle manier. Niet voor niets luidt het gezegde: Men vangt meer vliegen met een lepel stroop dan met een vat azijn.

De tweede kamer is ook op de hoogte van het (agressieve) beleid dat soms door incassobureaus wordt gedaan. Om deze reden hebben zij een wetsvoorstel ingediend dat de kwaliteit van de incassodienstverlening moet verbeteren.

Wet kwaliteit incassodienstverlening

Dit wetsvoorstel heeft als doel de kwaliteit van de private buitengerechtelijke incassodienstverlening door incassobureaus, gerechtsdeurwaarders en incassoadvocaten te verbeteren. Aanleiding voor het voorstel zijn de problemen in de incassopraktijk, zoals onterechte vorderingen, hoge incassokosten en onheuse en agressieve bejegening van mensen met schulden. Het wetsvoorstel:– verplicht incassobureaus om zich in te schrijven in een speciaal register– maakt het mogelijk om bij lagere regelgeving kwaliteitseisen te stellen aan de buitengerechtelijke incassodienstverlening– stelt een systeem van toezicht en handhaving in– bevat maatregelen tegen de negatieve aspecten van de verkoop van vorderingen en maatregelen tegen het verdienmodel bij de cumulatie van termijnvorderingen.

Lees hier meer over dit onderwerp.

Incassobranche

Incassokosten hebben een functie, zeggen Ellian (VVD) en Ceder (ChristenUnie), omdat ze een prikkel vormen voor mensen die niet willen betalen. Maar ze pakken vaak onrechtvaardig uit voor mensen die niet kunnen betalen, omdat de kosten hoog kunnen oplopen. Ook door het opvoeren van kosten die helemaal niet mogen worden gerekend.

Kat (D66) is blij dat de beunhazerij in de branche wordt aangepakt. Incassobureaus zouden de problemen van mensen met schulden niet groter moeten maken, maar juist moeten bijdragen aan het oplossen ervan.

Het wetsvoorstel moet ervoor gaan zorgen dat schulden op een maatschappelijk verantwoorde wijze worden geïncasseerd, zegt minister Weerwind. Ook moeten schuldenaren beter verwezen worden naar het loket voor schuldhulpverlening.

Lees hier ons bericht: Incasso in tijden van economische onzekerheid. 

Assertief versus agressief incasseren. Bent u benieuwd wat Exacto incasso voor u kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op en informeer naar onze werkwijze.

Bron: Tweedekamer.nl; Afbeelding: Steel door photo created by wirestock – www.freepik.com