Bent u de dupe van een onterechte incassovordering?

Bent u de dupe van een onterechte incasso vordering?

Als u te maken heeft met een onterechte incasso en u bent de dupe van een onterechte incasso, ontvangt facturen waar niets voor heeft ontvangen, denk aan een dienst of een product, dan is het belangrijk snel actie te ondernemen.

Neem contact op met uw bank om de incasso te betwisten en informeer de incassant over het onterechte karakter van de afschrijving. Daarnaast kunt u overwegen om juridische advies in te winnen indien nodig.

Bij Exacto-Incasso doen wij ons best bij een aanmelding de vordering te beoordelen op “echtheid”. Exacto-Incasso zal niet bewust een een vorderingen gaan incasseren waar je duidelijk bij kan opmerken dat de vordering onterecht is.

Waar moet u aan denken bij onterechte incassovordering?

Denkt u dan aan internet bureaus of organisaties, die mensen onder druk te zetten, aan zich verbinden. De slachtoffers zijn vaak, al dan niet kwetsbare mensen die ongewild een overeenkomst aangaan met een partij die zij totaal niet nodig hebben of eigenlijk helemaal geen overeenkomst mee willen aangaan. Door bangmakerij en (termijn) druk uit te oefenen kunnen onschuldige mensen ongewild financieel in de problemen raken.

Hier vallen ook organisaties onder, die incasseren bij personen en bedrijven en vervolgens geen product leveren. Terug betalingstoezeggingen doen maar dit vervolgens niet nakomen. Dit is een anders soort van fraude plegen maar één die ook veel voorkomt, lees meer hierover in ons artikel https://www.exacto-incasso.nl/het-kan-de-beste-overkomen/

Tip: bekijk altijd de reviews van bedrijven als deze er zijn.

Voor vragen of juridische bijstand mail dan naar info@exacto-incasso.nl of schrijf u in met uw vordering op onze website https://www.exacto-incasso.nl