Dankzij schuldenwijzer direct overzicht van uw schulden

Dankzij schuldenwijzer direct overzicht van uw schulden

Dankzij schuldenwijzer direct overzicht van uw schulden

Dankzij schuldenwijzer direct overzicht van uw schulden. Om burgers inzage te geven in hun schulden heeft SNG www.schuldenwijzer.nl ontwikkeld. Schuldenwijzer is een onafhankelijk platform dat mensen met schulden eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en de daarbij horende informatie. Via Schuldenwijzer kan iemand met DigiD inzicht krijgen in zijn eigen schuldenlast en dit delen met andere partijen zoals schuldhulpverleners, waardoor hulp bij schulden efficiënter kan verlopen.

Het platform en de toegang tot de schuldeninformatie voldoen vanzelfsprekend aan de bestaande wet- en regelgeving zoals de AVG. Het is inmiddels een bestaande voorziening. Sinds 20 juni 2019 is als eerste stap de beslaginformatie uit het Digitaal Beslagregister beschikbaar voor burgers.

Inloggen met DigiD

Elke Nederlander met DigiD kan inloggen en persoonlijke gegevens inzien: de openstaande schuld, de contactgegevens van de coördinerend gerechtsdeurwaarder en de hoogte van de beslagvrije voet. Het rapport uit Schuldenwijzer kan gedeeld worden met de schuldhulpverlener. Iedereen met DigiD kan inloggen. Schuldenwijzer oordeelt niet. Jij bepaalt zelf met wie je de informatie uit Schuldenwijzer deelt.

Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders (SNG)

SNG is het initiatief voor Schuldenwijzer in 2018 gestart. Om Schuldenwijzer zo laagdrempelig mogelijk te maken, heeft SNG expertmeetings georganiseerd en een onderzoek uitgevoerd in samenwerking met de Hogeschool Utrecht. Schuldenwijzer is officieel gelanceerd in oktober 2019.

Schuldenwijzer kan een aanzienlijke bijdrage leveren aan de brede aanpak van de schuldenproblematiek. In de eerste fase hebben burgers inzicht in beslaginformatie van gerechtsdeurwaarders.