'Energiecrisis; verwachten we een vloedgolf aan schulden?'.

‘Energiecrisis; verwachten we een vloedgolf aan aan schulden?’

‘Energiecrisis; verwachten we een vloedgolf aan schulden?’

‘Energiecrisis; verwachten we een vloedgolf aan schulden?’. Column KBvG voorzitter Chris Bakhuis zegt hierover het volgende:

Gister werd ik door een radioprogramma gevraagd of wij, als gerechtsdeurwaarders, het aantal  dossiers al zien toenemen. Die vraag werd uiteraard gesteld in het licht van de huidige inflatie, maar vooral in het licht van de energiecrisis. Sommige huishoudens zien hun energierekeningen bijna vervijfvoudigen. Maar kranten kopten enige weken geleden ook dat mensen hun ‘kop in het zand’ steken en hun termijnbedragen juist verlagen. Steeds meer energieleveranciers beperken die mogelijkheid nu.

Toename schulden:Maar zien wij nou al een toename? Nee, dat is nog niet het geval. Het aantal dossiers zien wij nog niet zozeer groeien, maar het aantal verzoeken om vorderingen in termijnen te mogen aflossen loopt wel op. Daarnaast zijn er ook meer verzoeken om coulance, omdat het betalen van de vaste lasten met de huidige beslagvrije voet niet meer uit zou kunnen. Bij deze verzoeken wordt doorgevraagd naar de financiële situatie van de burger en daar waar het problematisch is of dreigt te worden verwijzen we door naar hulpverlenende instanties.De vrees dat het aantal dossiers gaat oplopen is er echter wel. Een toename zullen wij niet direct zien, omdat de energieprijzen de laatste weken pas astronomisch zijn gestegen en de vorderingen (mogelijk) pas zullen worden overgedragen als het aantal onbetaalde termijnen oploopt. Mocht er daadwerkelijk een toename komen, dan zal dat vermoedelijk pas zichtbaar worden vanaf oktober of november.De ijdele hoop is uiteraard dat het mee gaat vallen. Ook tijdens de coronacrisis werd er gevreesd voor een vloedgolf aan schulden, maar die vloedgolf bleef uiteindelijk uit. Maatregelen vanuit de overheid hebben daaraan bijgedragen, maar ook coulance vanuit schuldeisers, terughoudendheid van gerechtsdeurwaarders en de keuzes die mensen zelf maakten hebben daarbij een rol gespeeld.Invoering prijsplafond op energieDe overheid komt voor volgend jaar met een ‘ongekend’ pakket om de inflatie en hoge energiekosten voor verschillende mensen in de samenleving te compenseren. De overheid kwam afgelopen Prinsjesdag met de implementatie van het prijsplafond op gas en elektriciteit dat in 2023 zal worden ingevoerd. Mogelijk eerder (november 2022) maar de invullen en uitwerking hiervan is nog geen voldongen feit. Daarnaast zijn er nog veel haken en ogen aan dit prijsplafond. Chronisch zieken, mensen met een verwarmingspomp etc. zijn vooralsnog niet geholpen met dit prijsplafond.

Wat kunt u doen om mogelijke schulden te voorkomen. Natuurlijk bent u op de hoogte van alle bezuinigingen die u kan doen (abonnementen opzeggen, verwarming graad lager etc.). Als belangrijke tip willen wij u meegeven dat u grote betalingen (jaarlijkse verzekeringen, gemeentelijke belastingen) ook in termijnen kan betalen. Deze kosten zijn dan beter op te vangen. Een kasboekje bijhouden met de inkomsten en uitkomsten kan ook bijdragen omdat het inzichten verschaft en u beter voorbereid bent op uw maandelijkse kosten. Op de website van het Nibud staan tal van hulpmiddelen en adviezen voor huishoudens die moeite hebben met rondkomen.

Heeft u vragen over een onterechte vordering of zou u graag advies willen inwinnen over uw rechten en plichten m.b.t. een onterechte vordering. Ook dan bent u bij ons aan het juiste adres. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Bron: KBvG.nl; Afbeelding: Image by atlascompany on Freepik