Is de schuldhulpverlening in Nederland wel zo goed geregeld?

Is de schuldhulpverlening in Nederland wel zo goed geregeld?

Is de schuldhulpverlening in Nederland wel zo goed geregeld? 

Is de schuldhulpverlening in Nederland wel zo goed geregeld? Uit onderzoek blijkt dat er in Nederland zo’n gemiddeld 650.000 – 700.000 geregistreerde huishoudens schulden blijken te hebben. Dit zijn de cijfers uit 2020. De Corona Crisis zal ook een duit in het zakje doen en de verwachting is dat deze cijfers nog hoger op zullen gaan lopen.

Ongeveer 9% van deze groep wordt echt geholpen. De overige huishoudens “drijven” ergens rond. Vaak komt de hulp te laat op gang. Een veel gehoorde klacht is dat hulp bij gemeenten en overheid over teveel schijven gaat waardoor de urgentie van het hulp aanbod veel te laat op gang komt. Te veel afdelingen en verschillende personen zijn betrokken zijn bij een schuldenaar.

Het is bij regelmatig dat de bewindvoerder vergeet om toeslagen te wijzen of te beëindigen. Bijvoorbeeld het kind dat stopt met kinderopvang omdat het naar de basisschool gaat. Hierdoor lopen de schulden nog meer op.

Lees hier meer over de schuldhulpverlening in het algemeen.

Bewindvoerder

De communicatie tussen de instellingen verloopt via de aangestelde bewindvoerder. Maar tegelijkertijd is het ook de taak van de bewindvoerder om de schuldenaar aan te horen. De bewindvoerder wordt ook regelmatig onterecht de boe man gezien in tijden dat men te vroeg denkt het weer allemaal zelfstandig te kunnen of omdat men steeds om geld vraagt voor onbelangrijke zaken. Soms worden regelingen via voedselbanken te snel beëindigd omdat iemand een bepaald inkomen genereert. Maar is het dan niet verstandiger om dit inkomen te gebruiken om de schuld verder af te lossen? Als het besteedbaar inkomen laag blijft door aflossing krimpt de schuld krimpt behoudt de persoon het recht om via de voedselbank zijn/haar boodschappen af te nemen. Win-Win situatie. Dit soort kleine mogelijkheden laat nogal wat te wensen over.

Vormen bewindvoering bij schuldhulpverlening

Er zijn verschillende vormen van Bewindvoering, men kan vrijwillig onder bewind worden gesteld of dit kan afgedwongen worden. Maar de toewijzing van de bewindvoerder verloopt altijd via de kantonrechter. Er zijn twee vormen van bewind. Beschermingsbewind waar wij het nu over hebben en WSNP bewind (wetsschuld sanering natuurlijke personen)  dan worden niet de vaste lasten voldaan maar regelt de bewindvoerder de betaling van alle schulden en vindt er soms kwijtschelding plaats.

Bij beschermingsbewind zal de bewindvoerder de post verzorgen en de zorg dragen dat de vaste lasten zoveel mogelijk worden betaald. De mensen die onder bewind worden gesteld kunnen vaak tijdelijk om gezondheidsredenen niet meer zelfstandig handelen. De bewindvoerder mag geen juridische handeling verrichten zoals het opstellen van een testament.

Wat wij opmerken is dat er nog veel verbetering te behalen voor mensen die in de financiële problemen zitten en schuldhulpverlening hebben. Denk aan grote organisaties zoals de belastingdienst. Hoe vaak komt het niet voor dat er door digitale onwetendheid, de Nederlandse taal niet machtig zijn de aanvraag onjuist wordt ingediend. Een gevolg kan zijn dat er dan teveel toeslag wordt uitgekeerd. Moet er dan bij de belastingdienst geen alarmbel afgaan om deze mensen te beschermen? Dit gaat vaak om enorm hoge bedragen die in de duizenden euro’s kunnen oplopen. Mensen komen in een uitzichtloze situaties terecht. Als organisaties nu eens beter en sneller zouden ingrijpen kan er veel voorkomen worden. De conclusie is dat een deel van huishoudens geen of minder hoge schulden zouden kunnen hebben als er bijtijds gesignaleerd wordt dat het ergens niet goed gaat. Daarnaast zou schuldhulpverlening over minder schijven moet gaan om accuraat en gericht hulp te kunnen aanbieden aan de schuldenaar.