Loftrompet voor nieuw incassowet?

Loftrompet voor nieuw Incassowet?

Loftrompet voor nieuw incassowet?

Iedereen kan in principe een incassobureau beginnen… Hier wringt dan ook de schoen. Het feit dat je het mag beginnen, betekent niet automatisch dat dit ook altijd op een nette en juiste manier wordt gedaan. Iedereen kent wel de verhalen van incassobureaus die het niet zo nauw nemen met de rechten en plichten van de debiteur en soms ronduit op een intimiderende en agressieve manier proberen te incasseren. Met een beetje pech wordt er ook nog onevenredig hoge incassokosten op je afgevuurd. Deze wildgroei van incassobureaus is voor velen een doorn in het oog (ook voor ons!). Men spreekt soms niet voor niets over Incasso-maffia-achtige-praktijken. Wij zijn blij dat deze ‘incassowet’ er zal komen en deze wildgroei aan incassobureaus aan banden legt.

De wet kwaliteit incassobureaus

Vanaf 1 juli 2023 wordt deze incassowet geïmplementeerd. Deze wet zal voor een aantal positieve veranderingen zorgen.

Er komt een landelijk incassoregister: Incassobureaus zullen een vergunning moeten hebben om incassowerkzaamheden te mogen uitvoeren. Met deze vergunning zullen zij worden opgenomen in het landelijk en openbaar incassoregister en wordt er door de autoriteiten toezicht gehouden. Zonder deze registratie mogen er geen incassowerkzaamheden door incassobureaus worden verricht. Dus voortaan kun je vragen: ‘Hey miss or mister, sta je wel in het register?’.

Personeelseisen: er worden daarnaast ook eisen gesteld aan het personeel dat bij een incassobureau werkzaam is. Hebben zij de juiste opleiding genoten, wordt de kennis middels bijscholing up-to-date gehouden middels bijscholing en kunnen zij een VOG (Verklaring omtrent gedrag- een hele mond vol) overleggen.

Rechten en plichten: Een incassobureau moet daarnaast duidelijk inzichtelijk maken en goed aan de debiteur overdragen wat de rechten en plichten zijn.

Opstapeling kosten wordt beperkt:Ook komt er een regeling tegen ongewenste stapeling van incassokosten bij termijnvorderingen.

Wanneer: De verwachting is dat deze nieuwe wet per 1 juli 2023 van kracht zal zijn. Dit jaar zal een overgangsjaar zijn, waardoor incassobureaus een jaar de tijd hebben om te voldoen aan deze wet en kunnen incassowerkzaamheden tot één jaar na implementatie zonder vergunningen blijven werken.

Lees hier meer over het wetsvoorstel.

Bron: tweedekamer.nl; kvk.nl; Afbeelding:Image by Freepik