RvS-Advies: van schuld naar schone lei

RvS-advies: van schuld naar schone lei

RvS-advies: van schuld naar schone lei

RvS-advies: van schuld naar schone lei. We schreven er al een aantal keren eerder over. Het percentage van mensen dat (problematische) schulden heeft, loopt in deze onzekere tijden helaas op. De Raad Volksgezondheid en Samenleving heeft daarom een advies uitgebracht en schrijft het volgende:

Schulden zijn de normaalste zaak van de wereld. Onze economie kan niet functioneren zonder schulden. Voor een groot deel van de Nederlandse bevolking vormen schulden dan ook geen probleem. Maar voor ongeveer een derde van de Nederlandse huishoudens is het een ander verhaal. Ze hebben structureel moeite met rondkomen, weten maar net de eindjes aan elkaar knopen en kunnen daardoor rekeningen voor basisbehoeften zoals de huur, gas, elektriciteit en een zorgverzekering niet altijd op tijd betalen. Ze houden hun hoofd net boven water, maar een kleine tegenslag kan leiden tot een domino-effect waardoor schulden snel kunnen toenemen.

Problematische schulden

Voor ongeveer 8% van de Nederlandse huishoudens zijn de schulden zelfs zo groot geworden dat ze er niet meer op eigen kracht vanaf kunnen komen. Zij hebben zogenoemde problematische schulden. Dit zijn schokkende cijfers. Hoe kan dat in een welvarend land als Nederland? Schulden hebben een grote impact op de volksgezondheid. We weten dat financiële problemen, waarvan problematische schulden de meest extreme uiting zijn, sterk samenhangen met gezondheidsproblemen. Zo leiden problematische schulden vaak tot ongezondheid, maar leidt ongezondheid op haar beurt vaak ook tot problematische schulden.

Cijfers laten bovendien zien dat problematische schulden iedereen kunnen overkomen en dat ze vaak niets te maken hebben met financieel wanbeheer of verkwisting. Een onvoorziene terugval in het inkomen, bijvoorbeeld door verlies van werk of een scheiding, maar ook inkomensonzekerheid en inkomensonvoorspelbaarheid, vooral bij zelfstandigen en mensen met een flexibel contract, zijn de belangrijkste redenen voor het ontstaan van problematische schulden. Dat maakt dat problematische schulden eerder een structureel en collectief probleem zijn dan een individueel probleem. Problematische schulden zijn hoofdzakelijk een symptoom van een toenemende bestaansonzekerheid in de samenleving. De oplossing voor het maatschappelijke probleem die problematische schulden zijn, begint dan bij werk dat loont, betaalbare huisvesting, toegankelijk onderwijs en een betrouwbare én voorspelbare overheid. Echter, voor mensen die nu met problematische schulden worden geconfronteerd, schiet – ondanks de grote inspanning die de afgelopen jaren geleverd is – de hulpverlening vaak nog tekort. Ook dat moet anders.

Advies RvS van schuld naar schone lei

Op de site van het KBvG is het volgende te lezen: In dit advies pleit de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) voor een collectieve inspanning om de groep mensen die door schulden in een perspectiefloze situatie verkeert, weer perspectief te bieden op een (ook financieel) gezonde toekomst. In dit advies constateert de RvS dat schulden niet langer een individueel probleem van verkwisting of financieel wanbeheer zijn. Problematische schulden zijn een symptoom van het feit dat steeds meer mensen moeite hebben met rondkomen en niet mee kunnen komen in de samenleving. Complexe regelgeving in combinatie met een toenemende bestaansonzekerheid, waarbij het inkomen structureel ontoereikend is voor het betalen van normale vaste lasten, zoals huur, energie, levensonderhoud en zorg, draagt hieraan bij. De Raad roept op tot een nationale saneringsopgave, met naast inspanningen voor het voorkomen en verhelpen van schulden, een focus op het verbeteren van (volks)gezondheid en welzijn en het (direct en indirect) voorkomen van zorggebruik.

Lees hier ons bericht: ‘De ontwikkeling van de schulpauzeknop, een goed idee?’.

Wat wij voor u kunnen betekenen

Exacto incasso vindt het van belang om tijdens een incassoprocedure in gesprek te blijven met de debiteur en met lichte pressie (indien nodig) de debiteur over te halen om over te gaan tot betaling. Wij zijn overigens wars van agressieve praktijken richting de debiteur en wij merken in de praktijk dat dit vaak averechts werkt. De meeste mensen willen betalen, maar weten soms niet hoe en steken hierdoor hun kop in het zand (door bijvoorbeeld geen brieven meer te openen). Door met hen in gesprek te gaan en hen te bewegen over te gaan op betaling en stapsgewijs te handelen, laat het voldoen van de factuur meestal niet lang op zich wachten. Het op tijd voldoen van de facturen houdt uw bedrijf financieel gezond. Wacht daarom niet te lang en schakel ons in.

Bron: kbvg.nl; Tweedekamer.nl; Afbeelding:Money plant photo created by rawpixel.com – www.freepik.com