Wanneer beslaglegging inzetten?

Wanneer beslaglegging inzetten?

Wanneer beslaglegging inzetten?

Op het moment dat een klant herhaaldelijk zijn of haar betalingsverplichting niet voldoet, kan die betalingsverplichting worden afgedwongen. Een voorwaarde hiervoor is dat er vonnis is gewezen en is betekend door de gerechtsdeurwaarders. Vanaf dat moment kan de gerechtsdeurwaarder overgaan tot het leggen van beslag. Een extra pressiemiddel om de openstaande facturen in te lossen. De debiteur wordt immers met zijn neus op de feiten gedrukt en kan niet anders dan tot betaling overgaan.

Beslaglegging forceert uw debiteur dus tot snelle betaling. Doordat de rekening bijvoorbeeld tijdelijk wordt bevroren en de debiteur niet langer toegang tot zijn gelden heeft, wordt de betaling ingelost. Beslaglegging zorgt er dus voor dat er bijvoorbeeld maandelijks een vast bedrag binnenkomt. Indien er loonbeslag wordt gelegd, gaat het vakantiegeld/dertiende maand direct naar de gerechtsdeurwaarder toe als extra aflossing.

Lees hier alles over griffierecht bij dagvaarden.

Wat is beslaglegging?

Zodra er wordt gesproken over beslaglegging, denken velen direct aan deurwaarders die binnenvallen en tv’s meenemen. Zoals de verschillende tv programma’s over deurwaarders. Tot op zekere hoogte zit daar een kern van waarheid in, maar er zit meer achter de beslaglegging.

Zo is er toestemming van de rechter voor nodig (op enkele uitzonderingen na).  Een rechter én een gerechtsdeurwaarder zijn nodig om de beslaglegging een feit te laten zijn (zoals gezegd, op enkele uitzonderingen na, zoals hypotheekhouders (vaak de bank) en de fiscus (belastingdienst)). Dit zijn preferente schuldeisers.

Beslaglegging kent twee vormen: executoriaal beslag en conservatoir beslag. Executoriaal beslag is de beslaglegging zoals men die kent: er worden goederen of gelden in beslag genomen, zoals loonbeslag, een uitkering of een bankbeslag, zodat de schuldeiser daarmee zijn vorderingen kan voldoen. Conservatoir beslag is een bewarende beslaglegging zoals caravan, auto, een snelle procedure waarmee wordt voorkomen dat een schuldenaar zijn goederen kwijtmaakt (wegschenkt of voor weinig verkoopt), voordat executoriaal beslag gelegd kan worden. Conservatoir beslag bestaat uit roerend (auto) en onroerende zaken (koopwoning).

Beslagvrije voet

De beslagvrije voet is het deel van de inkomsten van de debiteur waarop geen beslag mag worden gelegd. Dit geld is nodig voor het levensonderhoud. De deurwaarder mag de beslagvrije voet halveren op het moment dat de debiteur de inkomsten van de partner niet heeft opgegeven. Als je alleenstaand (ouder) bent, dan mag de deurwaarder de laagste beslagvrije voet hanteren die voor het soort huishouden geldt voor die debiteur. Indien er meerdere schuldeisers zijn, kunnen zij zich met hun vordering aanmelden bij de eerste beslaglegger.

Lees hier alles over beslaglegging.

Bronvermelding: Wetrecht.nl;