Wetsvoorstel: Rechter moet voortaan betalingsregeling kunnen opleggen.

Wetsvoorstel: Rechter moet voortaan betalingsregeling kunnen opleggen

Wetsvoorstel: Rechter moet voortaan betalingsregeling kunnen opleggen

Wetsvoorstel: Rechter moet voortaan betalingsregeling kunnen opleggen. De Raad voor de rechtspraak oordeelt positief over een wetsvoorstel dat de civiele rechter de bevoegdheid geeft om een betalingsregeling op te leggen. Dat kan de rechter doen wanneer het redelijkerwijs niet van een schuldenaar kan worden geëist dat hij zijn schuld in één keer betaalt. De Nederlandse Orde van Advocaten ziet niets in het wetsvoorstel.

Het wetsvoorstel beoogt de positie te verbeteren van iemand die zijn schulden niet in één keer kan betalen. Op dit moment mag iemand zijn schuld alleen in termijnen voldoen als de schuldeiser daarmee instemt. Dit wetsvoorstel moet hier verandering in brengen omdat de rechter de bevoegdheid krijgt een betalingsregeling op te leggen. De schuld wordt dan op termijn voldaan en tegelijkertijd wordt voorkomen dat de schuldenaar een te groot bedrag ineens moet betalen en daardoor (verder) in de financiële problemen raakt.

Belang

De Raad onderschrijft het belang van het wetsvoorstel. Rechters maken zich zorgen over een grote groep Nederlanders die met schulden kampt en daardoor telkens weer in juridische procedures verwikkeld raakt. Volgens de Raad wordt de rechter op deze manier in staat gesteld om maatwerk te leveren. Dit kan leiden tot een realistische betalingsregeling waarbij alle partijen zijn geholpen.

Lees hier: ‘Van schuld naar schone lei’. 

Schuldenfunctionaris

Met innovatieve manieren van rechtspreken probeert ook de Rechtspraak mensen met schulden beter te helpen, bijvoorbeeld door het aanstellen van schuldenfunctionarissen. Een rechter kan op zitting iemand met vermoedelijke probleemschulden doorverwijzen naar deze schuldenfunctionaris. Die voert vervolgens een gesprek om informatie te verzamelen en maakt voor de schuldenaar een afspraak bij de gemeente. De gemeente neemt de aanvraag voor hulp verder over.

Rechtbank Limburg

Eerder leverde de rechtbank Limburg al een bijdrage aan vroegsignalering van de schuldenproblematiek, onder andere door te starten met een schuldenloket. Dit past in een trend waarin rechters actief meedenken over het terugdringen van schulden.

Hogere kosten

De Nederlandse Orde van Advocaten vreest dat schuldenaren door het wetsvoorstel worden geconfronteerd met complexere procedures. Die duren daardoor langer, waardoor ook de kosten voor de te leveren rechtsbijstand toenemen, aldus de Orde. “Bovendien is sprake van een bevoegdheid van de rechter waarbij niet op voorhand duidelijk is wanneer een rechter daarvan gebruik maakt. Dat kan ook van rechter tot rechter verschillen. Dit doet afbreuk aan de voorspelbaarheid van de uitkomst van procedures.” De NOvA adviseert het wetsvoorstel in te trekken.

Bron: mr-online.nl; Afbeelding:Image by Racool_studio on Freepik